Takvim simgesi

AYI TESLİMAT TOPLAMI:732

Onay simgesi

30 YILDA TOPLAM TESLİMAT:273244

 

Telefon simgesi
SİZİ ARAYALIM
Ödeme planı ve detaylı bilgi için
biz sizi ücretsiz arayalım.

Kampanyalardan haberdar olmak için Emin Üstün Holding Şirketleri'nden ticari elektronik ileti almak istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Yazısını okudum, kabul ediyorum.

EMİNEVİM'İ TAKİP EDİN

Eminevim Genel Kurula Çağrı

Tarih simgesi10.06.2022
Eminevim Genel Kurula Çağrı

EMİN EVİM TASARRUF FİNANSMANI ANONİM ŞİRKETİ
  YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Sicil No: 390663

EMİN EVİM TASARRUF FİNANSMANI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 ve 2021 Yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı 27.06.2022 Tarihinde Saat 14:30’da Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi Oymacı Sokak No: 9 (Mercure Hotel) Üsküdar-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştirakleri, toplantıya katılamayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.

Şirketin 2020 ve 2021 Yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ve Bilanço ve Gelir Tablosu genel kurul tarihinden 15 gün evvel ortakların tetkikine sunulmak üzere şirket merkezinde hazır bulundurulacaktır.

 

YÖNETİM KURULU

G Ü N D E M

1- Toplantı başkanlığının oluşturulması,

2- Şirketin 2020 ve 2021 Yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

3- Şirketin 2020 ve 2021 Yıllarına ait bağımsız denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,

4- Şirketin 2020 ve 2021 Yıllarına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5- Kar dağıtılıp dağıtılmaması konusunun görüşülüp karara bağlanması,

6-Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücreti veya huzur haklarının belirlenmesi,

8- Şirketin 2022 Yılı için bağımsız denetçi seçimi,

9- Yönetim Kurulu Üyesine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi,

10-Dilekler ve kapanış,

 

                                                                                                                                                                                          VEKALETNAME

Sahibi olduğum …………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin EMİN EVİM TASARRUF FİNANSMANI ANONİM ŞİRKETİ’nin 27.06.2022 Tarihinde Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi Oymacı Sokak No: 9 (Mercure Hotel) Üsküdar-İstanbul adresinde Saat 14:30’da yapılacak 2020 ve 2021 Yılları olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……………...........................'yı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

Adı ve Soyadı

NOT: Vekaletnamelerin noter tasdikli olması gerekiyor.

NOT : İş bu genel kurul toplantısına çağrı metni Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanacaktır.

  

EMİN EVİM TASARRUF FİNANSMANI ANONİM ŞİRKETİ

GÜNDEM

1- Toplantı başkanlığının oluşturulması,

2- Şirketin 2020 ve 2021 Yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

3- Şirketin 2020 ve 2021 Yıllarına ait bağımsız denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,

4- Şirketin 2020 ve 2021 Yıllarına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5- Kar dağıtılıp dağıtılmaması konusunun görüşülüp karara bağlanması,

6-Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücreti veya huzur haklarının belirlenmesi,

8- Şirketin 2022 Yılı için bağımsız denetçi seçimi,

9- Yönetim Kurulu Üyesine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi,

10-Dilekler ve kapanış

BİZE ULAŞIN
DETAYLI BİLGİ İÇİN
FORMU GÖNDERİN SİZİ ARAYALIM

Eminevim çözümleri hakkında detaylı bilgi için bilgilerinizi gönderin, yetkililerimiz en kısa sürede size dönüş sağlayacaktır.

Kampanyalardan haberdar olmak için Emin Üstün Holding Şirketleri'nden ticari elektronik ileti almak istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Yazısını okudum, kabul ediyorum.

BİLGİLERİMİ GÖNDER
Eminevim iletişim simgesiBİZE ULAŞIN
Eminevim whatsapp simgesi