İHBAR (SUİSTİMAL/ETİK BİLDİRİM) HATTI

İHBAR HATTININ AMACI

Eminevim Tasarruf Finansman A.Ş. (Şirket), suiistimal kapsamında değerlendirilebilecek hususlara ve/veya Etik İlkelere aykırı davranışlara yönelik şüphelerin dikkate alınabilmesi için bir (İhbar Hattı) bildirim mekanizması oluşturmuş ve bu hususta Suistimal Bildirim Politikası ve prosedürler geliştirmiştir. Rapor edilen bu tür şüpheler ŞİRKET Yönetimi tarafından titizlikle incelenecek ve karara bağlanacaktır.

BİLDİRİMDE BULUNANIN KORUNMASINA VE GİZLİLİĞİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

İhbar (suiistimal/etik bildirim) süreci, ihbar edenlerin gizliliğini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Bilgi veren kişinin kimliği, müteakip değerlendirme veya soruşturma süreci boyunca ve sonrasında da yasal mevzuata uygun olarak gizli tutulacaktır. Yasal yetkili merciler ile bilgi paylaşımı anılan gizlilik yükümlülüğü dışındadır.

BİR OLAYIN BİLDİRİLMESİ

“Bu sayfa, yasadışı ve/veya etik olmayan bir eylemi temsil eden herhangi bir olayı bildirmek için kullanılabilir. Özel/kişisel şikayetler için kullanılmamalıdır. Kasıtlı olarak gerçeğe aykırı bilgi paylaşmak, bilgi sağlayıcısını yasal işlemlere tabi tutabilir.

Lütfen +90 507 374 4299 nolu ihbar hattı cep telefonundan ulaşınız ya da   aşağıdaki istenen bilgileri doldurunuz. İhbarda bulunan kişi anonim/gizli kalmayı seçsin veya seçmesin, şikâyetine ilişkin aşağıda talep edilen kapsamda ayrıntılı bilgi vermeli ve seçtiği iletişim yöntemi kullanılarak kanıt niteliğinde olabilecek her türlü belge, doküman, görüntü ve benzer unsurları varsa belirtmelidir..”

 

İSTENEN BİLGİLER :
Adı Soyadı
Telefon Numarası
E-Posta
Konu Açıklaması

 

Olayı tüm ayrıntılarıyla açıklayınız (İncelemelerin daha sağlıklı yapılabilmesi için olaydan nasıl haberdar olduğunuz, olaya hangi kişilerin/birimlerin karıştığı, olayın ne zaman ve ne sıklıkla meydana geldiği ve sizin dışınızda başka kişilerin bilip bilmediği gibi hususları da belirtiniz) (*)
Paylaşmak istediğiniz kanıt niteliğindeki belge, fotoğraf vb. dokümanları bu kısma ekleyebilirsiniz.

Emin Evim Tasarruf Finansman A.Ş.’nin kurumsal web sitesi içerisinde de yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metninden haberdar edildim. Üçüncü gerçek kişi şahısların kişisel verilerini Emin Evim Tasarruf Finansman A.Ş. ile paylaşmam durumunda, ilgili kişileri önceden uygun bir şekilde bilgilendirdiğimi ve gerekli onaylarını aldığımı beyan ederim. (*)